Informació general

Altra informació rellevant

Altra Informació Rellevant


Les comunicacions d' Altra Informació Rellevant incloses en aquesta secció es corresponen exactament amb les remeses a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
21-09-2020
17:20
La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de setembre de 2020.
(PDF, 14 kB - en castellà)
18-09-2020
07:55
CaixaBank remeto nota de premsa sobre el resultat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia.
(PDF, 1769 kB - en castellà)
18-09-2020
07:15
CaixaBank informa que el Sr. Francisco Javier García Sanz i la Sra. Carmen Moragues Josa, les verificacions d’idoneïtat dels quals es troben en tramitació, no es procediran a acceptació dels nous càrrecs com a consellers de CaixaBank.
(PDF, 72 kB - en castellà)
18-09-2020
07:04
CaixaBank remet presentació del video webcast per comentar el resulltat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia.
(PDF, 2922 kB - en castellà)
17-09-2020
21:52
CaixaBank comunica que realitzará presentació per comentar el resultat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia.
(PDF, 12 kB - en castellà)
03-08-2020
17:45
CaixaBank informa que amb data d'avui queda sense efecte el seu Pacte d'Accionistes a l'expirar el termini de vigència.
(PDF, 119 kB - en castellà)
31-07-2020
11:50
La societat remet informació financera del primer semestre de 2020.
(PDF, 210 kB - en castellà)
31-07-2020
06:54
CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2020.
(PDF, 3868 kB - en castellà)
31-07-2020
06:46
CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2020.
(PDF, 240 kB - en castellà)
31-07-2020
06:40
La Societat remet informació sobre els Resultats del 1r Semestre de 2020.
(PDF, 4128 kB - en castellà)
21-07-2020
10:38
La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de juliol de 2020.
(PDF, 42 kB - en castellà)
14-07-2020
12:31
CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2020.
(PDF, 19 kB - en castellà)
22-06-2020
19:39
La Companyia informa sobre el preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de juny de 2020.
(PDF, 22 kB - en castellà)
17-06-2020
17:42
La Societat informa de la seva participació a les finestres de finançament del Banc Central Europeu.
(PDF, 55 kB - en castellà)
08-06-2020
18:29
La Societat comunica que ha publicat a la seva pàgina web corporativa la informació relativa a l’Exercici de Transparència primavera 2020 realitzat a petició de l’Autoritat Bancària Europea.
(PDF, 45 kB - en castellà)
22-05-2020
14:12
La Societat remet Nota de Premsa.
(PDF, 338 kB - en castellà)
22-05-2020
14:05
CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell i Comissions.
(PDF, 35 kB - en castellà)
22-05-2020
13:45
CaixaBank comunica la aprobació de tots els punts de l'Ordre del Dia de la Convoctoria de la JGA.
(PDF, 741 kB - en castellà)
22-05-2020
11:50
La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Conseller Delegat.
(PDF, 1664 kB - en castellà)
18-05-2020
14:45
La Societat informa el preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de maig de 2020.
(PDF, 57 kB - en castellà)
14-05-2020
14:24
CaixaBank fa públic l'anunci complementari de convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 550 kB - en castellà)
30-04-2020
06:46
CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2020.
(PDF, 3418 kB - en castellà)
30-04-2020
06:38
CaixaBank remet Nota de Prensa sonre els Resultats del primer trimestre de 2020.
(PDF, 207 kB - en castellà)
30-04-2020
06:28
La societat remet declaració intermèdia de gestió del primer trimestre de 2020.
(PDF, 2596 kB - en castellà)
20-04-2020
13:56
La Societat informe del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d'abril de 2020.
(PDF, 63 kB - en castellà)
18-04-2020
12:00
CaixaBank remet l'escrit de l'auditor de comptes sobre la nova proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2019.
(PDF, 1457 kB - en castellà)
18-04-2020
08:45
CaixaBank remet els informes del Consell relatiu a dterminats assumptes de l'ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d'Administració.
(PDF, 3537 kB - en castellà)
18-04-2020
08:37
CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank.
(PDF, 645 kB - en castellà)
18-04-2020
08:30
CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 531 kB - en castellà)
17-04-2020
12:01
La Societat comunica que el document "Informació amb Rellevància Prudencial" (Pilar III) correponent a l'exercici 2019 està disponible a la web corporativa de CaixaBank.
(PDF, 106 kB - en castellà)
16-04-2020
21:25
CaixaBank remet nova comunicació sobre l’acord del Consell de convocatoria de Junta General d’Accionistes que inclou millores de redacció (Rectifica la comunicació del 16-04-2020 19:01)
(PDF, 424 kB - en castellà)
16-04-2020
19:01
CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocat Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 417 kB - en castellà)
14-04-2020
12:20
CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2020.
(PDF, 13 kB - en castellà)
02-04-2020
19:14
CaixaBank remet informació sobre canvi al Consell d'Administració.
(PDF, 19 kB - en castellà)
30-03-2020
08:32
La Societat remet informació sobre ràtings atorgats per Fitch a CaixaBank.
(PDF, 13 kB - en castellà)
26-03-2020
21:25
CaixaBank remet informació amb relació a la Junta General d'Accionistes.
(PDF, 11 kB - en castellà)
23-03-2020
13:19
La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de març de 2020.
(PDF, 69 kB - en castellà)
18-03-2020
15:44
Información sobre presentacions de CaixaBank a la European Financials Conference organitzada per Morgan Stanley.
(PDF, 115 kB - en castellà)
12-03-2020
18:39
CaixaBank remet informació en relació amb la Junta General d'Accionistes.
(PDF, 105 kB - en castellà)
25-02-2020
20:37
La Societat informa que ha acordat nomenar al conseller independent Sr. John S. Reed com a nou Conseller Coordinador. El nomenament tindrà efecte una vegada celebrada la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 19 kB - en castellà)
25-02-2020
08:01
CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatiu a deteminats assumptes de l'ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la modificació de la Política de Remuneració dels membres del Consell d'Administració.
(PDF, 880 kB - en castellà)
25-02-2020
07:55
CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 311 kB - en castellà)
25-02-2020
07:48
CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinaria d'Accionistes.
(PDF, 180 kB - en castellà)
24-02-2020
19:33
La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de febrer de 2020.
(PDF, 98 kB - en castellà)
21-02-2020
18:34
La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'Exercici 2019.
(PDF, 2402 kB - en castellà)
21-02-2020
18:19
La sociedad remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exerici 2019.
(PDF, 3576 kB - en castellà)
21-02-2020
17:37
La societat remet informació financera del segon semestre de 2019.
(PDF, 167 kB - en castellà)
20-02-2020
19:32
CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Ordinaria d'Accionistes.
(PDF, 20 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.