Informació general

Informació privilegiada

Informació Privilegiada


Les comunicacions d'Informació Privilegiada incloses en aquesta secció es corresponen exactament amb les remeses a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .


Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.