Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
23-12-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de desembre de 2019.
(PDF, 33 kB - en castellà)
05-12-2019 La Societat informa dels requisits mínims prudencials de capital per al Grup CaixaBank per a 2020.
(PDF, 30 kB - en castellà)
29-11-2019 La Societat comunica que ha publicat a la seva pàgina web corporativa la informació relativa a l'Exercici de Transparència de 2019.
(PDF, 127 kB - en castellà)
18-11-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de novembre de 2019.
(PDF, 27 kB - en castellà)
31-10-2019 CaixaBank remet presentació dle webcast sobre els Resultsts del tercer trimestre de 2019.
(PDF, 2492 kB - en castellà)
31-10-2019 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2019.
(PDF, 738 kB - en castellà)
31-10-2019 La Societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2019.
(PDF, 2699 kB - en castellà)
30-10-2019 La Societat remet informació sobre els ajustaments que, amb efectes 31 d’octubre de 2019. Es realitzaran sobre els preus de l’exercici i els ratis de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 145 kB - en castellà)
21-10-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 18 d'octubre de 2019.
(PDF, 67 kB - en castellà)
08-10-2019 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2019.
(PDF, 21 kB - en castellà)
25-09-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de setembre de 2019.
(PDF, 107 kB - en castellà)
24-09-2019 CaixaBank, S.A. publica presentació per a inversors
(PDF, 1635 kB - en castellà)
19-08-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 16 d'agost de 2019
(PDF, 71 kB - en castellà)
26-07-2019 La societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2019.
(PDF, 212 kB - en castellà)
26-07-2019 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2019.
(PDF, 1893 kB - en castellà)
26-07-2019 CaixaBanK remeto Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2019.
(PDF, 845 kB - en castellà)
26-07-2019 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1r Semestre de 2019.
(PDF, 1842 kB - en castellà)
22-07-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de juliol de 2019.
(PDF, 98 kB - en castellà)
10-07-2019 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2019.
(PDF, 21 kB - en castellà)
25-06-2019 La Societat informe del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de juny de 2019.
(PDF, 112 kB - en castellà)
23-05-2019 La Societat informa que el Consell d’Administració ha acordat la constitució de la Comissió d’Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
(PDF, 10 kB - en castellà)
21-05-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data venciment 17 de maig de 2019.
(PDF, 70 kB - en castellà)
17-05-2019 La Societat remet informació sobre ratings atorgats per Moody's a CaixaBank.
(PDF, 106 kB - en castellà)
08-05-2019 La Societat fa públic Acord amb la representació legal dels treballadors sobre desvinculacions i altres mesures laborals.
(PDF, 119 kB - en castellà)
30-04-2019 La Societat remet informació sobre els Resultats del primer trimestre de 2019.
(PDF, 921 kB - en castellà)
30-04-2019 CaixaBank remet presentació del webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2019l.
(PDF, 1827 kB - en castellà)
30-04-2019 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2019.
(PDF, 1721 kB - en castellà)
24-04-2019 CaixaBank comunica que avui el Banco de España li ha notificat formalment el requeriment mínim de fons propis i passius admissibles (el “requeriment de MREL”)
(PDF, 121 kB - en castellà)
23-04-2019 La Societat informe del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment a 18 d'abril de 2019.
(PDF, 78 kB - en castellà)
09-04-2019 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2019
(PDF, 18 kB - en castellà)
05-04-2019 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 364 kB)
05-04-2019 CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell i Comissions.
(PDF, 56 kB - en castellà)
05-04-2019 CaixaBank comunica pagament de divididend complementari 2018.
(PDF, 116 kB - en castellà)
05-04-2019 CaixaBank comunica la aprovació de tots els punts de l'Ordre del Dia de la Convocatoria de la JGA.
(PDF, 816 kB - en castellà)
05-04-2019 La Societat remet presentació dels discursos del President i del Conseller Delegat.
(PDF, 2561 kB)
22-03-2019 La Societat comunica que el document “Informació amb Rellevància Prudencial (Pilar III) corresponent a l’exercici 2018 del Grup CaixaBank está disponible al web corproatiu de CaixaBank.
(PDF, 209 kB - en castellà)
19-03-2019 La Societat remet informació sobre la qualificació de les cèdules hipotecàries de CaixaBank.
(PDF, 14 kB - en castellà)
18-03-2019 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de març de 2019.
(PDF, 70 kB - en castellà)
26-02-2019 CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatius a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la modificació de Remuneració dels membres del Consell d’Administració.
(PDF, 1727 kB - en castellà)
26-02-2019 CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 274 kB - en castellà)
26-02-2019 CaixaBank fa públic el text d'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 156 kB - en castellà)
25-02-2019 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'Exercici 2018.
(PDF, 827 kB)
25-02-2019 La Societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2018.
(PDF, 2833 kB)
25-02-2019 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2018.
(PDF, 169 kB - en castellà)
21-02-2019 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 16 kB - en castellà)
19-02-2019 La Societat informa del preu i import de la liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de febrer de 2019.
(PDF, 52 kB - en castellà)
11-02-2019 La Societat informe dels requeriments mínims prudencials de capital per al Grup CaixaBank per a 2019.
(PDF, 27 kB - en castellà)
05-02-2019 La Societat informa sobre l’amortització total anticipada de la “Emissió 2014 de Cédulas Hipotecarias de Barclays Banl. S.A.U. Julio 2024”.
(PDF, 116 kB - en castellà)
01-02-2019 CaixaBank rectifica el fet rellevant de número 274374 per corregir error no material en la redacció de la Política.
(PDF, 469 kB - en castellà)
01-02-2019 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2018.
(PDF, 1879 kB - en castellà)
01-02-2019 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2018.
(PDF, 1193 kB - en castellà)
01-02-2019 CaixaBank remet informació sobre dividends.
(PDF, 470 kB - en castellà)
01-02-2019 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2018.
(PDF, 5312 kB - en castellà)
21-01-2019 La Societat informe del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de gener de 2019.
(PDF, 72 kB - en castellà)
15-01-2019 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els resultats de l'exercici 2018.
(PDF, 15 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.