Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
21-12-2017 CaixaBank comunica que s'han celebrat els acords de principis sobre operacions relatives a Banco BPI.
(PDF, 69 kB - en castellà)
21-12-2017 La Societat informa de canvis al Consell d Administració
(PDF, 61 kB - en castellà)
19-12-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de desembre de 2017.
(PDF, 145 kB - en castellà)
13-12-2017 La Societat informa dels requeriments mínims prudencials de capital per al Grup CaixaBank per a l'any 2018.
(PDF, 230 kB - en castellà)
24-11-2017 La Societat informa que ha publicat a la seva página web corporativa la informació relativa a l'exercici de Transparència EBA 2017, en base consolidada del Grup Criteria Caixa.
(PDF, 14 kB - en castellà)
23-11-2017 CaixaBank comunica que s'han firmat varis contractes sobre determinades operacions relatives a Banco BPI S.A.
(PDF, 14 kB - en castellà)
20-11-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de novembre de 2017.
(PDF, 48 kB - en castellà)
30-10-2017 La Societat remet informació sobre els ajustaments que amb efectes 31 d’octubre de 2017, es realitzaran sobre els preus d'exercici i i ratis de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 128 kB - en castellà)
25-10-2017 La Societat informa sobre la amortització anticipada parcial de la 37ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 83 kB - en castellà)
24-10-2017 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de octubre de 2017.
(PDF, 38 kB - en castellà)
24-10-2017 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats del tercer timrestre de 2017.
(PDF, 2695 kB - en castellà)
24-10-2017 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2017.
(PDF, 517 kB)
24-10-2017 La societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2017
(PDF, 8290 kB - en castellà)
23-10-2017 CaixaBank remet informació sobre dividends.
(PDF, 57 kB - en castellà)
17-10-2017 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentat els Resultats del tercer trimestre del 2017.
(PDF, 13 kB - en castellà)
07-10-2017 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat el trasllat del seu domicili social.
(PDF, 91 kB - en castellà)
06-10-2017 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha decidit adoptar les mesures que siguin necessàries per a traslladar el domicili social.
(PDF, 14 kB - en castellà)
26-09-2017 La Societat informa que el Banc Central Europeu ha comunicat la desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank a CriteriaCaixa.
(PDF, 16 kB - en castellà)
21-09-2017 CaixaBank comunica canvi en el seu Consell d'Administració
(PDF, 14 kB - en castellà)
19-09-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de setembre de 2017.
(PDF, 50 kB - en castellà)
21-08-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 d'agost de 2017.
(PDF, 35 kB - en castellà)
28-07-2017 La societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2017
(PDF, 198 kB - en castellà)
28-07-2017 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2017.
(PDF, 2666 kB - en castellà)
28-07-2017 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2017
(PDF, 434 kB)
28-07-2017 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1er Semestre de 2017.
(PDF, 4069 kB - en castellà)
27-07-2017 CaixaBank informa sobre canvi en la composició de la seva Comissió Executiva
(PDF, 57 kB - en castellà)
27-07-2017 La Societat informa sobre la amortització total anticipada del saldo nominal viu de la denominada “Emissió d’Obligacions Subordinades Sèrie II/2012
(PDF, 101 kB - en castellà)
24-07-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de juliol de 2017.
(PDF, 49 kB - en castellà)
21-07-2017 La Societat informe sobre l'amortització anticipada parcial de la 22ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 161 kB - en castellà)
21-07-2017 La Societat remet informació sobre les emissions de warrants sobre GAMESA CORPORACIÓ TECNOLÒGICA.
(PDF, 75 kB - en castellà)
06-07-2017 La Societat comunica que realitzará presentació per comentar els resultats del primer semestre de 2017.
(PDF, 15 kB - en castellà)
05-07-2017 La societat remet informació sobre els ajustos que, a l’efecte de 6 de juliol de 2017, es faran sobre els preus d’exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre SANTANDER
(PDF, 24 kB - en castellà)
05-07-2017 La Societat informa d'una Emissió d'Obligacions Subordinades
(PDF, 54 kB - en castellà)
04-07-2017 CaixaBank informa que les seves exposicions accionarials i creditícies amb Isolux ja es trobaven adequadament aprovisionades al tancament del primer trimestre de 2017.
(PDF, 14 kB - en castellà)
28-06-2017 CaixaBank informa de l’acord assolit per CaixaBank Asset Management i VidaCaixa sobre l’acord de dipositaria amb Cecabank.
(PDF, 113 kB - en castellà)
22-06-2017 CaixaBank comunica el nomenament del Conseller Coordinador que tindrà efecte una vegada la modificació dels Estatus acordada per la Junta General sigui autoritzada pel Banc Central Europeu.
(PDF, 14 kB - en castellà)
20-06-2017 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de juny de 2017.
(PDF, 95 kB - en castellà)
09-06-2017 CaixaBank comunica la qualificació del seu Deute Subordinat atorgada per DBRS.
(PDF, 14 kB - en castellà)
01-06-2017 CaixaBank, S.A comunica la aprovació d’una emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank amb exclusió del dret de subscripció preferent.
(PDF, 125 kB - en castellà)
25-05-2017 La Societat remet informació sobre l’amortització total anticipada del saldo nominal viu de la 2ona Emissió de Participacions Preferents Caixa Girona
(PDF, 57 kB - en castellà)
23-05-2017 La Societat comunica l'acceptació per part del Sr. Ignacio Garralda Ruíz de Velasco del seu nomenament com a membre del Consell d'administració.
(PDF, 14 kB - en castellà)
22-05-2017 La Societat informe del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de maig de 2017.
(PDF, 62 kB - en castellà)
19-05-2017 La Societat informa sobre un pla de desvinculacions voluntàries incentivades
(PDF, 14 kB - en castellà)
28-04-2017 CaixaBank remet presentació del webcast sobre Resultats del primer trimestre de 2017.
(PDF, 1847 kB - en castellà)
28-04-2017 CaixaBank remeto Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2017.
(PDF, 917 kB)
28-04-2017 La societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2017.
(PDF, 3935 kB - en castellà)
25-04-2017 La Societat informe sobre l'amortització anticipada parcial de la 37ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 159 kB - en castellà)
24-04-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 d'abril de 2017.
(PDF, 48 kB - en castellà)
07-04-2017 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2017.
(PDF, 15 kB - en castellà)
06-04-2017 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 7 d’abril de 2017, es realitzaran sobre els preus de l’exercici i de les ràtios de les emissions de warrants sobre GAMESA
(PDF, 114 kB - en castellà)
06-04-2017 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 474 kB)
06-04-2017 CaixaBank comunica pagament de dividend complementari 2016
(PDF, 57 kB - en castellà)
06-04-2017 CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell d'Administració
(PDF, 14 kB - en castellà)
06-04-2017 CaixaBank comunica l’aprovació de tots els punts de l’Ordre del Dia de la Convocatòria de la JGA, amb l'excepció de la proposta de reducció del termini de la convocatòria de les Juntes Generales Extraordinària.
(PDF, 1119 kB - en castellà)
06-04-2017 La Societat remet les presentacions dels discursos del President i del Conseller Delegat.
(PDF, 2779 kB)
24-03-2017 La Societat comunica que el document "Informació amb Rellevància Prudencial" (Pilar III) corresponent a l'exercici 2016 de Grup CaixaBank està disponible a la web corporativa de CaixaBank.
(PDF, 157 kB - en castellà)
23-03-2017 CaixaBank informa de canvis a les composicions de les seves Comissions.
(PDF, 12 kB - en castellà)
20-03-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de març de 2017.
(PDF, 107 kB - en castellà)
20-03-2017 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 32ena Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 84 kB - en castellà)
17-03-2017 La Societat informa del cessament per defunció del conseller Sr. Salvador Gabarró.
(PDF, 13 kB - en castellà)
08-03-2017 CaixaBank comunica el rating emissor que li ha atorgat DBRS.
(PDF, 16 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatius a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d’Administració.
(PDF, 4032 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes
(PDF, 934 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 551 kB - en castellà)
24-02-2017 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2016.
(PDF, 460 kB)
24-02-2017 La Societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2016.
(PDF, 2680 kB)
24-02-2017 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2016.
(PDF, 159 kB - en castellà)
23-02-2017 La Societat remet informació sobre la seva Política de Dividends.
(PDF, 404 kB - en castellà)
23-02-2017 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 56 kB - en castellà)
23-02-2017 CaixaBank comunica que el seu Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 56 kB - en castellà)
21-02-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de febrer de 2017.
(PDF, 95 kB - en castellà)
21-02-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de gener de 2017.
(PDF, 108 kB - en castellà)
08-02-2017 La Sociedad informa de la finalització del període d'acceptació de la OPA de BPI, S.A
(PDF, 74 kB - en castellà)
08-02-2017 La companyia informa d'una Emissió d'Obligacions Subordinades
(PDF, 62 kB - en castellà)
07-02-2017 Criteria Caixa, S.A.U. informa de la finalització del procés de col•locació accelerada d’un percentatge aproximat del 5,322% del capital social de CaixaBank, S.A.
(PDF, 257 kB - en castellà)
06-02-2017 Criteria Criteria Caixa, S.A.U. informa al mercat de l’inici de la col•locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d’un paquet d’accions corresponents a, aproximadament, el 5,322% de capital de CaixaBank, S.A.
(PDF, 262 kB - en castellà)
02-02-2017 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 2386 kB - en castellà)
02-02-2017 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 420 kB)
02-02-2017 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 2947 kB - en castellà)
26-01-2017 La Sopcietat informa sobre l'amortització anticipada de la 22ena Emissió de Bons Línies ICO:
(PDF, 87 kB - en castellà)
23-01-2017 CaixaBank remet informació sobre provisions per clàusula sòl.
(PDF, 22 kB - en castellà)
17-01-2017 La Societat informa del registre del Fulletó de la OPA de BPI, S.A
(PDF, 63 kB - en castellà)
09-01-2017 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per a comentar els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 14 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.