Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
30-12-2016 CaixaBank comunica la qualificació del seu Deute Subordinat atorgada per DBRS.
(PDF, 16 kB - en castellà)
22-12-2016 La Societat informa sobre l’amortització anticipada parcial de la 16ena i 17ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 99 kB - en castellà)
20-12-2016 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de desembre de 2016.
(PDF, 75 kB - en castellà)
16-12-2016 La Societat informa de l’admissió a negociació de les noves accions corresponents a l’augment de capital a través del qual s’instrumenta el programa de retribució flexible CaixaBank Dividend/Acció.
(PDF, 16 kB - en castellà)
15-12-2016 La Societat informa que el seu Consell d’Administració ha acordat seleccionar a PricewaterhouseCoopers com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
(PDF, 22 kB - en castellà)
15-12-2016 La Societat remet informació sobre canvis en el Consell d'Administració
(PDF, 71 kB - en castellà)
14-12-2016 La Societat remet informació sobre la execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible "CaixaBank Dividend/Acció".
(PDF, 21 kB - en castellà)
14-12-2016 Criteria Caixa remet detalls de la col•locació accelerada entre inversors institucionals d’un paquet d’accions correponents al 1,7% del capital de CaixaBank, S.A.
(PDF, 243 kB - en castellà)
13-12-2016 Criteria Caixa informa al mercat de l’inici de la col•locació accelerada o accelerated book building entre els inversors institucionals d’un paquet d’accions corresponents a l’1,7 % del capital de CaixaBank, S.A.
(PDF, 250 kB - en castellà)
12-12-2016 La Societat informa sobre rectificació de dades del document Informació amb Rellevància Prudencial (Pilar III) correponent a l'exerici 2015 del grup CaixaBank.
(PDF, 3319 kB - en castellà)
02-12-2016 La Societat informa que ha publicata la seva pàgina web corporativa la informació relativa a l'Exercici de Transparència EBA 2016, en base consolidada del Grup Criteria Caixa.
(PDF, 121 kB - en castellà)
30-11-2016 La Societat informa dels requeriments mínims prudencials de capital per al Grup CaixaBank.
(PDF, 196 kB - en castellà)
25-11-2016 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 40ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 85 kB - en castellà)
21-11-2016 La Societat remet informació sobre la rectificació d’errors materials en relació amb l’ampliació de capital amb càrrec a reserves (“CaixaBank Dividend/Acció”).
(PDF, 327 kB - en castellà)
21-11-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de novembre de 2016.
(PDF, 48 kB - en castellà)
21-11-2016 La Societat remet informació sobre l’amortització total anticipada de la 1era Emissió de Participacions Preferents Caixa Girona i de les Participacions Preferents Sèrie A Caja de Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U.
(PDF, 65 kB - en castellà)
17-11-2016 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible "CaixaBank/Dividend/Acció".
(PDF, 116 kB - en castellà)
28-10-2016 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 31 d'octubre de 2016, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 218 kB - en castellà)
28-10-2016 CaixaBank remet presentació del webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2016.
(PDF, 2872 kB - en castellà)
28-10-2016 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2016.
(PDF, 384 kB)
28-10-2016 La Societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2016.
(PDF, 3614 kB - en castellà)
27-10-2016 CaixaBank informa canvis en les composicions del seu Consell d'Administració i en les seves Comissions-
(PDF, 24 kB - en castellà)
25-10-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 d'octubre de 2016.
(PDF, 43 kB - en castellà)
17-10-2016 CaixaBank comunica la novació de l'Acord d'integració entre CaixaBank, S.A. i Banca Cívica, S.A i del pacte d'accionistes de CaixaBank, S.A.
(PDF, 3359 kB - en castellà)
10-10-2016 CaixaBank comunica que realitzará presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2016.
(PDF, 22 kB - en castellà)
23-09-2016 LA CNMV ha decidit aixecar, amb efectes de les 8.30 h h del dia de la data, la suspensió cautelar acordada el 22 de setembre de 2016, d ela negociació de Caixabank, .S.A.
(PDF, 44 kB - en castellà)
22-09-2016 La Societat comunica els termes i condicions definitius de la col•locació privada d’accions pròpies entre inversors qualificats, després de finalitzar el procés de prospecció accelerada de la demanda.
(PDF, 253 kB - en castellà)
22-09-2016 La Societat comunica que ha acordat dur a terme una venda d’accions pròpies mitjançant una col•locació privada entre inversors qualificats
(PDF, 266 kB - en castellà)
22-09-2016 CaixaBank comunica pagament de dividend a compte dels beneficis nets de l'exercici 2016
(PDF, 70 kB - en castellà)
22-09-2016 La CNMV ha acordat suspendre la negociació de CaixaBank per concórrer circumstàncies que pogués pertorbar el normal desenvolupament de les operacions sobre els citats valors.
(PDF, 85 kB - en castellà)
21-09-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 129 kB - en castellà)
20-09-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de setembre de 2016.
(PDF, 79 kB - en castellà)
14-09-2016 La Societat comunica l’acceptació per part del Sr. Jordi Gual dels seus nomenaments com a conseller dominical, President no executiu del Consell d’Administració i membre de la Comissió Executiva.
(PDF, 89 kB)
23-08-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 d’agost de 2016.
(PDF, 55 kB - en castellà)
04-08-2016 La Societat comunica la acceptació del càrrec de consellera per la Sra. Usarraga Unsain.
(PDF, 16 kB - en castellà)
29-07-2016 La Societat remet informació sobre el stress test promogut per la Autoritat Bancària Europea.
(PDF, 1443 kB)
29-07-2016 La Societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2016.
(PDF, 231 kB - en castellà)
29-07-2016 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2016.
(PDF, 3203 kB - en castellà)
29-07-2016 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2016.
(PDF, 433 kB)
29-07-2016 La Societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2016.
(PDF, 4859 kB - en castellà)
26-07-2016 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 22ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 91 kB - en castellà)
18-07-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de juliol de 2016.
(PDF, 48 kB - en castellà)
12-07-2016 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2016.
(PDF, 17 kB - en castellà)
08-07-2016 La Societat comunica l'acceptació del càrrec de conseller pel Sr. Serna Masiá.
(PDF, 21 kB - en castellà)
30-06-2016 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 87 kB - en castellà)
29-06-2016 La Societat remet informació sobre canvis en el Consell d'Administració
(PDF, 22 kB - en castellà)
22-06-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 74 kB - en castellà)
22-06-2016 La Societat comunica que Visa Inc. ha completat el procès d'adquisició de Visa Europe Ltd.
(PDF, 73 kB - en castellà)
20-06-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment de 17 de juny 2016.
(PDF, 100 kB - en castellà)
10-06-2016 La Societat remet Formulari amb informació sobre els Estats membres d'acollida.
(PDF, 169 kB - en castellà)
01-06-2016 La Societat informa sobre l’amortització anticipada parcial de la 11ena, 12 a i 40ª Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 106 kB - en castellà)
31-05-2016 CaixaBank comunica el tancament de la operació de permuta amb Criteria Caixa, pel qual traspassa la seva participació a The Bank of East Asia i Grupo Financiero Inbursa a canvi d’accions pròpies i efectiu.
(PDF, 22 kB - en castellà)
26-05-2016 CriteriaCaixa comunica la seva voluntat de desconsolidació prudencial
(PDF, 100 kB - en castellà)
25-05-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de maig de 2016
(PDF, 54 kB - en castellà)
03-05-2016 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 37ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 169 kB - en castellà)
28-04-2016 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 573 kB - en castellà)
28-04-2016 CaixaBank comunica pagament de dividend complementari 2015.
(PDF, 65 kB - en castellà)
28-04-2016 CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 16 kB - en castellà)
28-04-2016 CaixaBank comunica la aprovació de tots els punts de l'Ordre del Día de la Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 1016 kB - en castellà)
28-04-2016 La Societat remet presentació dels discursos del President i del Conseller Delegat.
(PDF, 2929 kB)
28-04-2016 CaixaBank remet presentació del webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2016.
(PDF, 3219 kB - en castellà)
28-04-2016 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2016.
(PDF, 536 kB)
28-04-2016 La Societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2016.
(PDF, 3368 kB - en castellà)
27-04-2016 La Companyia remet informació relativa a la "Informació amb Rellevància Prudencial" (Pilar III) corresponent a l'exercici 2015 del Grup CaixaBank
(PDF, 2735 kB - en castellà)
19-04-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 d'abril de 2016.
(PDF, 47 kB - en castellà)
18-04-2016 La Societat remet presentació del audio webcast de la OPA sobre BPI.
(PDF, 1357 kB - en castellà)
18-04-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 80 kB - en castellà)
14-04-2016 La Societat remet informació sobre l’amortització total anticipada de la emissió d’ ”Obligacions Subordinades Especials El Monte 2015”
(PDF, 68 kB - en castellà)
11-04-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 287 kB - en castellà)
06-04-2016 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2016.
(PDF, 17 kB - en castellà)
06-04-2016 La Societat informa sobre l’amortització anticipada de la 28a y 31a Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 92 kB - en castellà)
31-03-2016 La Societat informa de l’admissió a negociació de les noves accions corresponents a l’augment de capital a través del qual s’instrumenta el programa de retribució flexible CaixaBank Dividend/Acció.
(PDF, 64 kB - en castellà)
24-03-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 26 kB - en castellà)
22-03-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de març de 2016.
(PDF, 83 kB - en castellà)
22-03-2016 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 20 kB - en castellà)
16-03-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 68 kB - en castellà)
14-03-2016 CaixaBank remet els informes del Consell relatius a determinats assumptes de l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes.
(PDF, 6530 kB - en castellà)
14-03-2016 CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General d'Accionistes.
(PDF, 830 kB - en castellà)
14-03-2016 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 557 kB - en castellà)
11-03-2016 CaixaBank comunica la qualificació credítica de les seves cédules Hipotecàries atorgades per DBRS.
(PDF, 12 kB - en castellà)
10-03-2016 La Societat remet informació sobre la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2016.
(PDF, 23 kB - en castellà)
10-03-2016 CaixaBank comunica que el seu Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 65 kB - en castellà)
10-03-2016 La Societat remet informació sobre l’amortització anticipada de la totalitat de la emissió de bons bescanviables de Repsol anomenada “Unsecured Mandatory Exchangeable Bonds due 2016”.
(PDF, 74 kB - en castellà)
02-03-2016 La Societat remet informació sobre BPI.
(PDF, 63 kB - en castellà)
26-02-2016 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2015.
(PDF, 558 kB)
26-02-2016 La Societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2015.
(PDF, 2500 kB)
26-02-2016 La Societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2015.
(PDF, 80 kB - en castellà)
25-02-2016 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 250 kB - en castellà)
25-02-2016 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible "CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 120 kB - en castellà)
24-02-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de febrer de 2016.
(PDF, 25 kB - en castellà)
04-02-2016 CaixaBank manifesta que valora positivament la proposta del Consell de BPI a la seva assemblea general d'eliminar la limitació de drets de vot
(PDF, 70 kB - en castellà)
02-02-2016 La Societat informe sobre l’amortització anticipada parcial de la 19a i 22a Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 84 kB - en castellà)
29-01-2016 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2015.
(PDF, 3473 kB - en castellà)
29-01-2016 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2015.
(PDF, 464 kB)
29-01-2016 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2015.
(PDF, 4004 kB - en castellà)
28-01-2016 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada de l'emissió de bons bescanviables de Repsol denominada “Unsecured Mandatory Exchangeable Bonds due 2016”.
(PDF, 64 kB - en castellà)
20-01-2016 CaixaBank comunica la qualificació creditícia de les seves cédules hipotecàries atorgades per DBRS.
(PDF, 12 kB - en castellà)
18-01-2016 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de gener de 2016.
(PDF, 46 kB - en castellà)
14-01-2016 La Societat remet informació relativa a l’amortització total anticipada de la 1a Emissió de Participacions Preferents de Banca Cívica.
(PDF, 69 kB - en castellà)
13-01-2016 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2015.
(PDF, 17 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.