Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
31-12-2015 La Societat comunica canvi en la comissió del seu Consell d'Administració.
(PDF, 16 kB - en castellà)
24-12-2015 La Societat informa dels requeriments mínims prudencials de capital per al Grup CaixaBank.
(PDF, 70 kB - en castellà)
23-12-2015 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de desembre de 2015.
(PDF, 80 kB - en castellà)
17-12-2015 CaixaBank comunica el pagament de dividend a compte dels beneficis nets de l'exercici 2015.
(PDF, 146 kB - en castellà)
03-12-2015 CaixaBank comunica la signatura d'un contracte de permuta amb Criteria Caixa, pel qual li traspassa la seva participació en The Bank of East Àsia i Grup Financer Inbursa a canvi d'accions pròpies i efectiu.
(PDF, 1177 kB - en castellà)
03-12-2015 La Societat remet Formulari de notificació de l'Estat membre d'origen.
(PDF, 121 kB - en castellà)
03-12-2015 La Societat remet informació sol·licitada a totes les societats cotitzades per la CNMV en relació amb el compliment de determinats aspectes de la Llei de Societats de Capital.
(PDF, 85 kB - en castellà)
03-12-2015 La Societat comunica acceptació del nomenament pel Conseller i designació del seu representant persona física.
(PDF, 16 kB - en castellà)
24-11-2015 La Societat informa que ha publicat a la seva pàgina web corporativa la informació relativa a l’exercici de Transparència EBA 2015, en base consolidada del Grup Criteria Caixa.
(PDF, 301 kB - en castellà)
24-11-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de novembre de 2015.
(PDF, 221 kB - en castellà)
19-11-2015 La Companyia comunica canvi en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 392 kB - en castellà)
04-11-2015 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 6a i 37ena Emissió de Bons de Línies ICO.
(PDF, 302 kB - en castellà)
03-11-2015 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 3 de novembre de 2015, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 315 kB - en castellà)
23-10-2015 CaixaBank remet presentació del webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2015.
(PDF, 2931 kB - en castellà)
23-10-2015 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2015.
(PDF, 506 kB)
23-10-2015 La Societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2015.
(PDF, 4074 kB - en castellà)
19-10-2015 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de octubre de 2015.
(PDF, 214 kB - en castellà)
13-10-2015 La Societat remet informació sobre la classificació de les cèdules hipotecàries del Grup CaixaBank.
(PDF, 393 kB - en castellà)
06-10-2015 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 31ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 212 kB - en castellà)
05-10-2015 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2015.
(PDF, 94 kB - en castellà)
01-10-2015 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 45 kB - en castellà)
29-09-2015 La Societat remet informació sobre l’execució de l’augment de capital a través del qual s’instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 36 kB - en castellà)
22-09-2015 La Societat informa del preu i import de la Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de setembre de 2015.
(PDF, 263 kB - en castellà)
03-09-2015 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 172 kB - en castellà)
03-09-2015 La societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 24a Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 50 kB - en castellà)
25-08-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 d’agost de 2015
(PDF, 243 kB - en castellà)
03-08-2015 La societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 19a i la 22a Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 63 kB - en castellà)
31-07-2015 La societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2015.
(PDF, 114 kB - en castellà)
31-07-2015 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2015.
(PDF, 2649 kB - en castellà)
31-07-2015 CaixaBank remet Nota de Pemsa sobre els Resultats del primer semestre de 2015.
(PDF, 472 kB)
31-07-2015 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1r Semestre de 2015.
(PDF, 4065 kB - en castellà)
21-07-2015 La Societat informe del Preu in Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de juliol de 2015.
(PDF, 245 kB - en castellà)
08-07-2015 La Societat informa del cessament per defunció del Sr. Leopoldo Rodés.
(PDF, 97 kB - en castellà)
08-07-2015 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2015.
(PDF, 97 kB - en castellà)
25-06-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de juny de 2015.
(PDF, 76 kB - en castellà)
24-06-2015 Com a continuació del fet rellevant número 224906 publicat avui, la Societat (Criteria CaixaHolding) informa de la finalització del procés de col·locació accelerada o accelerated book building d'un percentatge aproximat del 2,28% del capital social de CaixaBank. SA
(PDF, 262 kB - en castellà)
24-06-2015 Criteria Caixaholding informa al mercat de l'inici de la col·locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d'un paquet d'accions corresponents al 2,28 %del capital de CaixaBank, S.A.
(PDF, 262 kB - en castellà)
18-06-2015 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 105 kB - en castellà)
18-06-2015 CaixaBank informa que el seu Consell d'Administració ha acordat presentar davant la CMVM el desistiment del registre de la seva oferta d'adquisició sobre les accions de BPI.
(PDF, 99 kB - en castellà)
18-06-2015 La Societat remet Nota de Premsa sobre la venda de les participacions de CaixaBank en els bancs Boursorama, SA i Self Trade Bank, S.A
(PDF, 147 kB - en castellà)
18-06-2015 CaixaBank remet informació sobre qualificacions credíticies.
(PDF, 98 kB - en castellà)
17-06-2015 CaixaBank remet informació sobre qualificacions credíticies.
(PDF, 110 kB - en castellà)
19-05-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 25 de maig de 2015.
(PDF, 249 kB - en castellà)
14-05-2015 CaixaBank comunica la inscripció de la Fusió per absorció de Barclays Bank al Registre Mercantil.
(PDF, 249 kB - en castellà)
07-05-2015 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada del denominat “Deute Subordinat Caja de Guadalajara, Emissió 14 – desembre 2009".
(PDF, 220 kB - en castellà)
06-05-2015 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 5a i les 37a Emissions de Bons Línies ICO.
(PDF, 228 kB - en castellà)
23-04-2015 La Societat remet Nota de Premsa.
(PDF, 103 kB - en castellà)
23-04-2015 CaixaBank comunica pagament de dividend complementari 2014.
(PDF, 146 kB - en castellà)
23-04-2015 CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell i Comissions.
(PDF, 125 kB - en castellà)
23-04-2015 CaixaBank comunica l'aprovació de tots els punts de l'Ordre del Dia de la Caonvocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
(PDF, 1164 kB - en castellà)
23-04-2015 La Societat remet presentacions dels discursos del President i Conseller Delegat.
(PDF, 3174 kB)
23-04-2015 CaixaBank remet presentació del webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2015.
(PDF, 2696 kB - en castellà)
23-04-2015 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2015.
(PDF, 693 kB - en castellà)
23-04-2015 La Societat remet la informació sobre els resultats del primer trimestre de 2015.
(PDF, 3402 kB - en castellà)
22-04-2015 La Companyia remet informació relativa a la "Informació amb Rellevància Prudencial corresponent a l'exercici 2014.
(PDF, 3594 kB - en castellà)
22-04-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d' abril de 2015.
(PDF, 225 kB - en castellà)
07-04-2015 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 32a Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 210 kB - en castellà)
31-03-2015 CaixaBank comuncia que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2015.
(PDF, 251 kB - en castellà)
30-03-2015 La Societat comunica l'aprovació del Projecte Comú de Fusión de CaixaBank (societat absorbent) i Barclays Bank (societat absorbida), així com, en el menester, l'esmentada fusió ajustant-se estrictament als termes del projecte.
(PDF, 2012 kB - en castellà)
30-03-2015 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 30 de març de 2015, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre TELEFONICA.
(PDF, 317 kB - en castellà)
27-03-2015 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 332 kB - en castellà)
26-03-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de març de 2015.
(PDF, 254 kB - en castellà)
24-03-2015 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 148 kB)
17-03-2015 CaixaBank remet els informe del Consell en relació a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d’Administració.
(PDF, 7384 kB - en castellà)
17-03-2015 CaixaBank remet les propostes d'acords que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 1320 kB - en castellà)
17-03-2015 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 682 kB - en castellà)
12-03-2015 CaixaBank remet informació sobre la remuneració a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2015.
(PDF, 249 kB - en castellà)
12-03-2015 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes la modificació dels Estatuts Socials.
(PDF, 943 kB - en castellà)
12-03-2015 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 254 kB - en castellà)
06-03-2015 CaixaBank informa que ha enviat aquest matí a la Comissió del Mercat de Valors Mobiliaris portuguesa (CMVM) un comunicat en relació a la seva oferta general i voluntària sobre les accions de BPI.
(PDF, 380 kB - en castellà)
05-03-2015 La Societat informa sobre la amortització anticipada parcial de la 24ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 199 kB - en castellà)
03-03-2015 La Societat remet documentació de la reunió “Investor Day” amb inversors institucionals i analistes per presentar el Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank.
(PDF, 5573 kB - en castellà)
27-02-2015 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2014.
(PDF, 601 kB)
27-02-2015 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2014.
(PDF, 2093 kB)
27-02-2015 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2014.
(PDF, 81 kB - en castellà)
26-02-2015 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció.
(PDF, 74 kB - en castellà)
26-02-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de febrer de 2015.
(PDF, 71 kB - en castellà)
17-02-2015 CaixaBank remet les versions en castellà i anglès de l'Anunci Preliminar de presentació de l'OPA sobre les accions de BPI.
(PDF, 246 kB - en castellà)
17-02-2015 CaixaBank comunica canvi en la seva política de remuneració a l'accionista
(PDF, 254 kB - en castellà)
17-02-2015 CaixaBank remet document explicatiu de la presentació a analistes i inversors de l'OPA sobre BPI.
(PDF, 1018 kB - en castellà)
17-02-2015 CaixaBank comunica que durant el dia d'avui ha anunciat en la Comissão do Mercat de Valors Mobiliários portuguesa (CMVM) la seva intenció de llançar una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre les accions ordinàries del banc portuguès BPI.
(PDF, 298 kB - en castellà)
30-01-2015 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats de l'exercici 2014.
(PDF, 3764 kB - en castellà)
30-01-2015 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2014.
(PDF, 555 kB)
30-01-2015 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2014.
(PDF, 1732 kB - en castellà)
22-01-2015 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de gener de 2015.
(PDF, 226 kB - en castellà)
13-01-2015 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2014.
(PDF, 250 kB - en castellà)
05-01-2015 La Societat informa de la celebració d'una reunió "Investor Day" per presentar el Pla Estratègic 2015-2018
(PDF, 4 kB - en castellà)
02-01-2015 CaixaBank informa que ha formalitzat l'adquisició del 100% de les accions de Barclays Bank, SAU
(PDF, 102 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.