Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
23-12-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de desembre de 2014.
(PDF, 75 kB - en castellà)
18-12-2014 La Societat comunica canvi en la composició de la Comissió de Retribucions.
(PDF, 100 kB - en castellà)
18-12-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 225 kB - en castellà)
16-12-2014 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 146 kB - en castellà)
15-12-2014 La Societat remet Nota de Premsa sobre la renovació de l'acord estratègic que mantenia des de l'any 2009 amb la Fundació Erste, principal accionista d'Erste Group Bank i l'increment de la seva participació en aquest últim.
(PDF, 79 kB - en castellà)
27-11-2014 CaixaBank remet informació sobre qualificacions creditícies
(PDF, 405 kB - en castellà)
26-11-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de novembre de 2014.
(PDF, 242 kB - en castellà)
26-11-2014 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada del saldo nominal viu de l'Emissió de Participacions Preferents Sèrie I/2009 de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
(PDF, 40 kB - en castellà)
20-11-2014 La Societat comunica canvi en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 249 kB - en castellà)
20-11-2014 La Societat remet informació sobre el canvi necessari de la totalitat dels Bons Subordinats Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables en accions de Banc de València (avui CaixaBank) emesos i subscrits l'11 de febrer de 2013.
(PDF, 268 kB - en castellà)
20-11-2014 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 220 kB - en castellà)
03-11-2014 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 3 de novembre de 2014, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 306 kB - en castellà)
26-10-2014 La Societat remet informació sobre l'exercici d'avaluació global del Banc Central Europeu.
(PDF, 793 kB - en castellà)
24-10-2014 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2014.
(PDF, 3588 kB - en castellà)
24-10-2014 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2014.
(PDF, 1187 kB)
24-10-2014 La Societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2014.
(PDF, 1676 kB - en castellà)
23-10-2014 La Societat comunica canvi en la composició del seu Consell d'Administració
(PDF, 294 kB - en castellà)
23-10-2014 La Societat rectifica el preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d’octubre de 2014 publicats al fet rellevant 212809
(PDF, 208 kB - en castellà)
23-10-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d'octubre de 2014.
(PDF, 215 kB - en castellà)
14-10-2014 La Societat remet informació sobre la qualificació de les cèdules hipotecàries del Grup CaixaBank.
(PDF, 395 kB - en castellà)
13-10-2014 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2014.
(PDF, 98 kB - en castellà)
02-10-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 225 kB - en castellà)
30-09-2014 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 36 kB - en castellà)
30-09-2014 La Societat remet informació sobre la qualificació creditícia del deute subordinat i participacions preferents.
(PDF, 395 kB - en castellà)
26-09-2014 La Societat rectifica informació sobre la data d'amortització de la 1a Emissió de Participacions Preferents Caja Navarra, amb codi ISIN ES011496500.]
(PDF, 147 kB - en castellà)
25-09-2014 La Societat informa de la constitució de noves Comissions.
(PDF, 161 kB - en castellà)
25-09-2014 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada de diverses emissions.
(PDF, 99 kB - en castellà)
23-09-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de setembre de 2014.
(PDF, 286 kB - en castellà)
10-09-2014 La Societat informa de l'aprovació dels assumptes de l'Ordre del Dia de la Primera Assemblea General de Bonistes
(PDF, 101 kB - en castellà)
04-09-2014 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada de la 4a emissió d'Obligacions Subordinades de Caja Canarias
(PDF, 144 kB - en castellà)
04-09-2014 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada de la 2a emissió d'Obligacions Subordinades de Caja Navarra
(PDF, 140 kB - en castellà)
04-09-2014 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 218 kB - en castellà)
01-09-2014 CaixaBank remet presentació en relació amb l'adquisició de Barclays Bank, SAU
(PDF, 1522 kB - en castellà)
31-08-2014 CaixaBank anuncia l'adquisició de Barclays Bank, SAU
(PDF, 249 kB - en castellà)
18-08-2014 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 15 d'agost de 2014.
(PDF, 209 kB - en castellà)
12-08-2014 La Societat informa de la venda d'una cartera de crèdits.
(PDF, 248 kB - en castellà)
01-08-2014 La Societat remet convocatòria de la Primera Assamblea General de Bonistes.
(PDF, 657 kB - en castellà)
30-07-2014 La societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2014.
(PDF, 114 kB - en castellà)
28-07-2014 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 28 de juliol de 2014, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 72 kB - en castellà)
25-07-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de juliol de 2014.
(PDF, 68 kB - en castellà)
25-07-2014 CaixaBank remet presentació del vídeo [webcast] sobre els Resultats del primer semestre de 2014.
(PDF, 3484 kB - en castellà)
25-07-2014 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2014.
(PDF, 419 kB)
25-07-2014 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1er Semestre de 2014.
(PDF, 1667 kB)
18-07-2014 CaixaBank, S.A. comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració i Comissió Executiva.
(PDF, 117 kB - en castellà)
11-07-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011.
(PDF, 398 kB - en castellà)
08-07-2014 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2014.
(PDF, 250 kB - en castellà)
07-07-2014 CaixaBank comunica l'augment de capital per atendre la conversió necessària de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011
(PDF, 405 kB - en castellà)
01-07-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 49 kB - en castellà)
30-06-2014 CaixaBank comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració i Comissions.
(PDF, 109 kB - en castellà)
25-06-2014 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 147 kB - en castellà)
25-06-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de juny de 2014.
(PDF, 276 kB - en castellà)
17-06-2014 CaixaBank, S.A. informa que s'ha signat una modificació del Protocol Intern de Relacions amb la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.
(PDF, 875 kB - en castellà)
06-06-2014 La Societat remet informació sobre els ajustos que amb efectes 6 de juny de 2014, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre REPSOL.
(PDF, 116 kB - en castellà)
29-05-2014 CaixaBank remet informació sobre la conversió necessària de la totalitat de l'Emissió d'Obligacions Subordinada Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011.
(PDF, 403 kB - en castellà)
29-05-2014 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 528 kB - en castellà)
21-05-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de maig de 2014.
(PDF, 239 kB - en castellà)
13-05-2014 La Companyia remet informació relativa a la "Informació amb Rellevància Prudencial.
(PDF, 400 kB - en castellà)
24-04-2014 CaixaBank comunica canvis en les composicions del seu Consell i Comissions.
(PDF, 255 kB - en castellà)
24-04-2014 La Societat remet Nota de premsa
(PDF, 69 kB)
24-04-2014 CaixaBank comunica la seva política de remuneració al accionista
(PDF, 151 kB - en castellà)
24-04-2014 CaixaBank comunica l’aprovació de totes les propostes d’acord del Consell d’Administració per la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 1061 kB - en castellà)
24-04-2014 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Vicepresident i Conseller Delegat.
(PDF, 5479 kB - en castellà)
24-04-2014 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2014.
(PDF, 3025 kB - en castellà)
24-04-2014 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2014.
(PDF, 324 kB)
24-04-2014 La Societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2014.
(PDF, 1453 kB - en castellà)
22-04-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d'abril de 2014
(PDF, 217 kB - en castellà)
11-04-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviable Sèrie I/2012.
(PDF, 398 kB - en castellà)
08-04-2014 CaixaBank comunica la inscripció de l'escriptura de conversió i amortització de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviable Sèrie I/2012 i de l'augment de capital per atendre aquesta conversió.
(PDF, 401 kB - en castellà)
08-04-2014 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2014.
(PDF, 250 kB - en castellà)
28-03-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció".
(PDF, 225 kB - en castellà)
26-03-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de març de 2014.
(PDF, 275 kB - en castellà)
25-03-2014 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 31 kB - en castellà)
18-03-2014 CaixaBank remet els informes del Consell d'Administració relatius a les propostes d'acords que se sotmetran a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 2373 kB - en castellà)
18-03-2014 CaixaBank remet les propostes d'acords que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 1175 kB - en castellà)
18-03-2014 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 761 kB - en castellà)
13-03-2014 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes la modificació dels Estatuts Socials.
(PDF, 274 kB - en castellà)
13-03-2014 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 254 kB - en castellà)
28-02-2014 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'Exercici 2013.
(PDF, 680 kB)
28-02-2014 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2013.
(PDF, 5397 kB)
28-02-2014 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2013.
(PDF, 81 kB - en castellà)
27-02-2014 CaixaBank remet informació sobre la conversió i/o bescanvi necessari de la totalitat de l'Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie I/2012.
(PDF, 418 kB - en castellà)
27-02-2014 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 118 kB - en castellà)
27-02-2014 La Societat comunica canvis en les composicions del seu Consell d'Administració i Comissions.
(PDF, 252 kB - en castellà)
26-02-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de febrer de 2014.
(PDF, 239 kB - en castellà)
25-02-2014 La Societat remet informació sobre la qualificació creditícia de les cèdules hipotecàries i territorials.
(PDF, 395 kB - en castellà)
14-02-2014 La Societat informa de l'amortització anticipada de diverses emissions de cèdules hipotecàries.
(PDF, 173 kB - en castellà)
31-01-2014 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2013
(PDF, 1919 kB - en castellà)
31-01-2014 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2013.
(PDF, 339 kB)
31-01-2014 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2013.
(PDF, 1171 kB - en castellà)
21-01-2014 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de gener de 2014.
(PDF, 223 kB - en castellà)
16-01-2014 CaixaBank comunica la finalització del procés de col·locació accelerada de la totalitat de la seva participació en Bolsas y Mercados Españoles (“[BME]”).
(PDF, 430 kB - en castellà)
16-01-2014 CaixaBank comunica l'aprovació i l'inici de la col·locació accelerada entre inversors institucionals i/o qualificats, de la totalitat de la seva participació en Bolsas y Mercados Españoles (“BME”)
(PDF, 75 kB - en castellà)
14-01-2014 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2013.
(PDF, 250 kB - en castellà)
14-01-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie I/2012 els titulars dels quals van sol·licitar la seva conversió.
(PDF, 400 kB - en castellà)
14-01-2014 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 els titulars dels quals van sol·licitar la seva conversió.
(PDF, 396 kB - en castellà)
08-01-2014 CaixaBank comunica la inscripció de l'escriptura de conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2012, d'augment de capital i d'amortització d'obligacions
(PDF, 297 kB - en castellà)
08-01-2014 CaixaBank comunica la inscripció de l'escriptura de conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011, d'augment de capital i d'amortització d'obligacions
(PDF, 296 kB - en castellà)
03-01-2014 CaixaBank comunica el resultat del període de conversió voluntària i l'augment de capital per atendre la conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2012
(PDF, 331 kB - en castellà)
03-01-2014 CaixaBank comunica el resultat del període de conversió voluntària i l'augment de capital per atendre la conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011
(PDF, 332 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.