Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
24-12-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de desembre de 2013.
(PDF, 278 kB - en castellà)
19-12-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents al quart augment de capital alliberat del programa “CaixaBank Dividend/Acció” de l'exercici 2013.
(PDF, 35 kB - en castellà)
16-12-2013 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 31 kB - en castellà)
12-12-2013 CaixaBank comunica canvis en les composicions del seu Consell d'Administració i Comissions.
(PDF, 401 kB - en castellà)
25-11-2013 La Societat informa de l'amortització anticipada de diverses emissions de cèdules hipotecàries.
(PDF, 51 kB - en castellà)
21-11-2013 La Societat comunica l'obertura del període de conversió i/o canvi voluntari de l'Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie I/2012 de CaixaBank
(PDF, 333 kB - en castellà)
21-11-2013 La Societat comunica l'obertura del període de conversió voluntari de les Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 de CaixaBank.
(PDF, 334 kB - en castellà)
21-11-2013 La Societat remet informació sobre la modificació de la relació de conversió i/o canvi corresponent a emissions d'Obligacions Convertibles i/o Bescanviables
(PDF, 413 kB - en castellà)
21-11-2013 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible "CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 521 kB - en castellà)
21-11-2013 La Societat informa del preu i de l'import de liquidació d'emissions de warrants amb data de venciment 15 de novembre de 2013.
(PDF, 80 kB - en castellà)
14-11-2013 La Caixa informa de les dades de la venda d'accions de Caixabank, S.A. i de l'emissió de bons canviables per accions de CaixaBank, S.A. que va anunciar ahir.
(PDF, 78 kB - en castellà)
14-11-2013 La CNMV ha decidit suspendre cautelarment, amb efectes immediats, la negociació de CaixaBank, S.A.. A les 10:00 hores del dia de la data tindrà lloc l'aixecament.
(PDF, 49 kB - en castellà)
13-11-2013 La Caixa informa de la venda d'accions de Caixabank, S.A. i de l'emissió de bons bescanviables per accions de CaixaBank, S.A
(PDF, 85 kB - en castellà)
12-11-2013 La Societat informa sobre les dades de tancament de l'emissió de bons bescanviables sobre accions de Repsol, S.A. anunciada el dia d'ahir.
(PDF, 89 kB - en castellà)
11-11-2013 La Societat anuncia l'emissió de bons bescanviables sobre part de la seva participació en Repsol, S.A.
(PDF, 98 kB - en castellà)
04-11-2013 La Societat remet informació sobre els ajustos que, amb efectes 4 de novembre de 2013, es realitzaran sobre els preus d'exercici i les ràtios de les emissions de warrants sobre INDITEX
(PDF, 301 kB - en castellà)
31-10-2013 CaixaBank comunica que després de l'aprovació de les autoritats de defensa de la competència europees s'ha formalitzat la venda del negoci de gestió immobiliària de Servihabitat Gestió Immobiliària a la societat participada per TPG i CaixaBank.
(PDF, 299 kB - en castellà)
25-10-2013 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2013.
(PDF, 1759 kB - en castellà)
25-10-2013 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2013.
(PDF, 230 kB)
25-10-2013 La Societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2013.
(PDF, 1428 kB - en castellà)
24-10-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents a l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa "CaixaBank Dividend/Acció"
(PDF, 48 kB - en castellà)
24-10-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 d'octubre de 2013.
(PDF, 243 kB - en castellà)
22-10-2013 La Societat remet informació sobre l'execució de l'augment de capital a través del qual s'instrumenta el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 36 kB - en castellà)
07-10-2013 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2013.
(PDF, 250 kB - en castellà)
26-09-2013 La Societat comunica l'adquisició per CaixaBank de Servihabitat Gestió Immobiliària i la posterior venda del negoci de Servihabitat Gestió Immobiliària a una societat de nova creació participada pel fons TPG i CaixaBank.
(PDF, 528 kB - en castellà)
26-09-2013 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 525 kB - en castellà)
26-09-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de setembre de 2013.
(PDF, 256 kB - en castellà)
22-08-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents al segon augment de capital alliberat del programa “CaixaBank Dividend/Acció” de l'exercici 2013.
(PDF, 78 kB - en castellà)
21-08-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 d'agost de 2013.
(PDF, 219 kB - en castellà)
21-08-2013 La Societat remet informació sobre l'execució del primer augment de capital alliberat aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 25 d'abril de 2013.
(PDF, 81 kB - en castellà)
01-08-2013 La Societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2013.
(PDF, 110 kB - en castellà)
26-07-2013 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2013.
(PDF, 3303 kB - en castellà)
26-07-2013 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2013.
(PDF, 188 kB - en castellà)
26-07-2013 La Societat remet informació sobre els Resultats del primer semestre de 2013.
(PDF, 1065 kB - en castellà)
25-07-2013 CaixaBank comunica acord amb Mutua Madrileña perquè SegurCaixa Adeslas adquireixi els negocis d'assegurances de no vida de CaixaBank procedents de Banca Cívica i Banc de València.
(PDF, 97 kB - en castellà)
25-07-2013 La Societat remet informació relativa a l'augment de capital a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció” i comunica la seva política de dividends.
(PDF, 272 kB - en castellà)
24-07-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 de juliol de 2013.
(PDF, 129 kB - en castellà)
19-07-2013 CaixaBank comunica la inscripció de la Fusió per absorció de Banc de València en el Registre Mercantil.
(PDF, 140 kB - en castellà)
18-07-2013 La Societat comunica que la CNMV ha aprovat el document equivalent al fullet informatiu en relació amb la fusió per absorció de Banc de València per CaixaBank.
(PDF, 2478 kB - en castellà)
15-07-2013 CaixaBank remet informació sobre el procediment del bescanvi.
(PDF, 439 kB - en castellà)
09-07-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les accions emeses per atendre la conversió de les Obligacions Convertibles i/o Canviables de la Sèrie C, així com del lliurament d'accions per atendre el canvi.
(PDF, 112 kB - en castellà)
08-07-2013 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2013.
(PDF, 250 kB - en castellà)
03-07-2013 La Societat remet informació sobre la conversió i canvi de les Obligacions Subordinades Sèrie C.
(PDF, 116 kB - en castellà)
02-07-2013 La Societat remet informació sobre la venda d'accions de Grupo Financiero Inbursa.
(PDF, 49 kB - en castellà)
02-07-2013 La Societat informa de les sol·licituds de conversió i/o besccanvi relatives a l'Emissió d'Obligacions Sèrie I/2012.
(PDF, 83 kB - en castellà)
28-06-2013 Es remet informació relativa a la "Informació amb Rellevància Prudencial"
(PDF, 399 kB - en castellà)
27-06-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de juny de 2013.
(PDF, 277 kB - en castellà)
26-06-2013 CaixaBank comunica que ha venut accions de Grupo Financiero Inbursa representatives aproximadament del 6,4% del seu capital social
(PDF, 134 kB - en castellà)
11-06-2013 La Societat remet informació sobre Oferta de recompra d'emissions de Cèdules Hipotecàries.
(PDF, 156 kB - en castellà)
07-06-2013 CaixaBank informa que ha venut a Immobiliària Kras, societat propietat de la família Slim, 250 milions d'accions de Grup Financer Inbursa, “GFI" representatives, aproximadament, del 3,7% del capital social de GFI.
(PDF, 112 kB - en castellà)
30-05-2013 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha aprovat la Fusió de CaixaBank amb Banc de València mitjançant l'absorció d'aquesta última per la primera.
(PDF, 501 kB - en castellà)
30-05-2013 La Societat comunica la conversió i/o canvi necessari de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie C/2012 emeses el juny de 2012 per Banca Cívica, S.A. (avui CaixaBank, S.A.)
(PDF, 416 kB - en castellà)
30-05-2013 La Societat comunica l'obertura del període de conversió i/o canvi voluntari de les Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie I/2012 de CaixaBank
(PDF, 413 kB - en castellà)
23-05-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de maig de 2013.
(PDF, 259 kB - en castellà)
23-05-2013 CaixaBank informa que està analitzant la possibilitat de realitzar una col·locació d'aproximadament la meitat de la seva participació en Grup Financer Inbursa, SAB de CV. (“GFI”), equivalent a aproximadament un 10% de les accions ordinàries de GFI.
(PDF, 333 kB - en castellà)
17-05-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la 1ª emissió Obligacions Subordinades de Caja de Burgos.
(PDF, 109 kB - en castellà)
14-05-2013 CaixaBank comunica el resultat de l'oferta de Compra de la 1ª Emissió de Bons Necessàriament Convertibles i/o bescanviables en accions de Banc de València.
(PDF, 100 kB - en castellà)
09-05-2013 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha formulat l'Informe dels Administradors sobre el Projecte Comú de Fusió de CaixaBank (societat absorbent) i Banc de València (societat absorbida)
(PDF, 458 kB - en castellà)
02-05-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la 3ª emissió d'Obligacions Subordinades Caja San Fernando- Desembre 2003.
(PDF, 85 kB - en castellà)
25-04-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la Segona Emissió de Bons Simples Avalats Banca Cívica.
(PDF, 73 kB - en castellà)
25-04-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la Primera Emissió de Bons Simples Avalats Banca Cívica.
(PDF, 73 kB - en castellà)
25-04-2013 La Companyia remet Nota de Premsa.
(PDF, 102 kB)
25-04-2013 CaixaBank comunica la seva política de dividends
(PDF, 146 kB - en castellà)
25-04-2013 CaixaBank comunica l’aprovació de totes les propostes d’acord del Consell d’Administració per la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 959 kB - en castellà)
25-04-2013 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Vicepresident i Conseller Delegat.
(PDF, 4732 kB)
25-04-2013 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2013.
(PDF, 3052 kB - en castellà)
25-04-2013 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2013.
(PDF, 377 kB)
25-04-2013 La societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2013.
(PDF, 979 kB - en castellà)
24-04-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 19 d'abril de 2013.
(PDF, 210 kB - en castellà)
22-04-2013 La Societat remet informació sobre la seva participació a Tubacex, SA.
(PDF, 87 kB - en castellà)
19-04-2013 La Societat remet informació sobre la seva participació aTubacex, SA
(PDF, 240 kB - en castellà)
15-04-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de part de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie B/2012 la seva conversió.
(PDF, 220 kB - en castellà)
15-04-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions emeses per atendre la conversió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 els titulars dels quals van sol•licitar la seva conversió.
(PDF, 221 kB - en castellà)
11-04-2013 CaixaBank remet informació sobre el preu i la conversió i canvi de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie B/2012.
(PDF, 248 kB - en castellà)
11-04-2013 CaixaBank comunica l'augment de capital per atendre la conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011.
(PDF, 231 kB - en castellà)
09-04-2013 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha formulat l'Informe dels Administradors sobre el Projecte Comú de Fusió de CaixaBank (societat absorbent) i Banc de València (societat absorbida)
(PDF, 464 kB)
09-04-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents al primer augment de capital alliberat del programa “CaixaBank Dividend/Acció” de l'exercici 2013.
(PDF, 71 kB - en castellà)
08-04-2013 La Societat informa que en data d'avui ha procedit al repagament de les ajudes públiques que Banca Cívica va rebre del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària en forma de participacions preferents convertibles.
(PDF, 170 kB - en castellà)
04-04-2013 CaixaBank informa que el seu Consell d'Administració ha acordat formular una oferta de Compra de la totalitat de la 1ª Emissió de Bons Subordinats Necessàriament Convertibles i/o Canviables en accions de Banc de València.
(PDF, 120 kB - en castellà)
04-04-2013 La Societat comunica l'aprovació del Projecte Comú de Fusió de CaixaBank (societat absorbent) i Banc de València (societat absorbida).
(PDF, 230 kB - en castellà)
04-04-2013 La Societat remet informació sobre l'execució del segon augment de capital alliberat aprovat per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de 26 de juny de 2012.
(PDF, 230 kB - en castellà)
03-04-2013 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2013.
(PDF, 168 kB - en castellà)
03-04-2013 La Societat comunica el resultat del període de conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 emeses el maig de 2011 per Criteria CaixaCorp, S.A. (avui CaixaBank, S.A.)
(PDF, 173 kB - en castellà)
27-03-2013 La Societat informa de l'acord assolit amb la representació sindical de la plantilla.
(PDF, 121 kB - en castellà)
22-03-2013 La Societat remet informació sobre la proposta d'acord corresponent al punt 6º de l'Ordre del Dia sotmesa a aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes 2013 de CaixaBank
(PDF, 178 kB - en castellà)
21-03-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada parcial de la 9ª Emissió de Cèdules Hipotecàries de CaixaBank, S.A
(PDF, 90 kB - en castellà)
21-03-2013 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la Tercera Emissió de Bons Simples Avalats Banca Cívica.
(PDF, 73 kB - en castellà)
19-03-2013 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de març de 2013.
(PDF, 252 kB - en castellà)
15-03-2013 CaixaBank remet els informes del Consell d'Administració relatius a les propostes d'acords que se sotmetran a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 2217 kB - en castellà)
15-03-2013 CaixaBank remet les propostes d'acords que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 990 kB - en castellà)
15-03-2013 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 613 kB - en castellà)
08-03-2013 La Societat informa que l'Assemblea General d'Obligacionistes ha acordat la modificació de determinats termes i condicions de l'emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 de CaixaBank, S.A.
(PDF, 173 kB - en castellà)
07-03-2013 La Societat remet informació sobre les modificacions en els termes i condicions de l'emissió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 de CaixaBank, S.A.
(PDF, 233 kB - en castellà)
07-03-2013 La Societat comunica la conversió i/o canvi necessari de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie B/2012 emeses el maig de 2012 per Banca Cívica, S.A. (avui CaixaBank, S.A)
(PDF, 237 kB - en castellà)
07-03-2013 La Societat comunica informació relativa a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible "CaixaBank Dividend/Acció".
(PDF, 320 kB - en castellà)
07-03-2013 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes la modificació dels Estatuts Socials.
(PDF, 271 kB - en castellà)
07-03-2013 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 216 kB - en castellà)
07-03-2013 CaixaBank informa que està estudiant realitzar una fusió per absorció de Banc de València durant aquest exercici.
(PDF, 209 kB - en castellà)
07-03-2013 CaixaBank informa que el seu Consell d'Administració ha acordat procedir al repagament de les ajudes públiques que Banca Cívica va rebre del Fons de Restructuració Ordenada Bancària (FROB) en forma de participacions preferents.
(PDF, 217 kB - en castellà)
05-03-2013 CaixaBank comunica qualificacions creditícies atorgades per DBRS.
(PDF, 215 kB - en castellà)
28-02-2013 CaixaBank informa que el dia d'avui ha formalitzat l'adquisició del 98,9% del capital social de Banc de València.
(PDF, 174 kB - en castellà)
28-02-2013 Estats Financers Resumits (Informació a efectes Estadístics) 2012
(PDF, 80 kB - en castellà)
28-02-2013 Estats Financers Resumits (Informació a efectes Estadístics) 2012
(PDF, 2464 kB - en castellà)
06-02-2013 La Societat remet propostes d'acord que se sotmetran a l'Assemblea General d'Obligacionistes de l'emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles sèrie I/2011
(PDF, 149 kB - en castellà)
06-02-2013 La Societat remet convocatòria de l'Assemblea General d'Obligacionistes de l'emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles sèrie I/2011
(PDF, 46 kB - en castellà)
01-02-2013 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2012.
(PDF, 3330 kB - en castellà)
01-02-2013 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l’exercici 2012.
(PDF, 149 kB)
01-02-2013 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2012.
(PDF, 636 kB - en castellà)
31-01-2013 La Societat remet informació sobre les modificacions en els termes i condicions de l'emissió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011 de CaixaBank, S.A.
(PDF, 216 kB - en castellà)
25-01-2013 CaixaBank remet de nou el text del fet rellevant relatiu a la designació del Sr Juan Franco Pueyo com a representant de Caja Navarra al Consell de CaixaBank, per corregir l'òrgan que va adoptar l'acord i la data de designació.
(PDF, 166 kB - en castellà)
25-01-2013 La Societat comunica la designació del Sr. Juan Franco Pueyo, com a persona física representant de Caja Navarra al Consell de CaixaBank
(PDF, 166 kB - en castellà)
14-01-2013 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2012.
(PDF, 212 kB - en castellà)
10-01-2013 CaixaBank comunica l'admissió a cotització de les noves accions emeses així com el lliurament d'accions existents per atendre la conversió i canvi de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie A/2012.
(PDF, 219 kB - en castellà)
07-01-2013 CaixaBank comunica l'augment de capital i lliurament d'accions per atendre la conversió i bescanvi de les Obligacions de la Sèrie A/2012
(PDF, 68 kB - en castellà)
04-01-2013 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents al tercer augment de capital alliberat del programa “CaixaBank Dividend/Acció” de l'exercici 2012.
(PDF, 222 kB - en castellà)
02-01-2013 La Societat comunica resultat del període de conversió i / o bescanvi voluntari parcial de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i / o Bescanviables Sèrie I/2012.
(PDF, 166 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.