Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
29-12-2011 La Societat comunica canvi en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 57 kB)
27-12-2011 La Societat remet informació sobre la emissió d’obligacions subordinades necessariament convertibles i/o bescanviables i la emissió d’obligacions subordinades dirigides a titulars de participacions preferents.
(PDF, 294 kB - en castellà)
20-12-2011 L’Entitat informe sobre el període de revocació de les ordres de subscripció de l’Emissió de Bons Simples de CaixaBank-Desembre 2011.
(PDF, 26 kB - en castellà)
19-12-2011 L’Entitat remet informació sobre el preu i import de liquidació de les emissions de warrants amb data de venciment 16 de desembre de 2011.
(PDF, 57 kB - en castellà)
16-12-2011 CaixaBank comunica la venta de la companyia propietaria de grup hospitalari
(PDF, 217 kB - en castellà)
16-12-2011 La Entitat remet informació sobre qualificacions creditícies.
(PDF, 217 kB - en castellà)
15-12-2011 La Societat remet informació sobre la emissió d’obligacions subordinades necessariament convertibles i/o bescanviables i la emissió d’obligacions subordinades dirigides a titulars de participacions preferents.
(PDF, 310 kB - en castellà)
15-12-2011 CaixaBank comunica pagament del segon dividend a compte
(PDF, 205 kB - en castellà)
01-12-2011 CaixaBank comunica la formalització de la transmissió del negoci bancari i de gestió de fons de Bankpime a CaixaBank.
(PDF, 176 kB - en castellà)
18-11-2011 L’Entitat informa de la celebració de l’Assemblea d’Obligacionistes.
(PDF, 51 kB - en castellà)
17-11-2011 La Societat comunica pagament de dividend a compte i les seves previsions en relació amb la política de dividend.
(PDF, 210 kB - en castellà)
16-11-2011 L’Entitat informa del Preu i Import de Liquidació de les emissions de warrants amb data de venciment 10 de novembre de 2011
(PDF, 54 kB - en castellà)
04-11-2011 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2011
(PDF, 647 kB - en castellà)
04-11-2011 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del tercer trimestre de 2011
(PDF, 701 kB - en castellà)
04-11-2011 La societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2011
(PDF, 612 kB - en castellà)
03-11-2011 CaixaBank comunica canvis en la composició del seu Consell d’Administració
(PDF, 169 kB - en castellà)
02-11-2011 L’Entitat informa dels ajustaments sobre els preus d’exercici i ratis dels Warrants emesos sobre Inditex.
(PDF, 56 kB - en castellà)
20-10-2011 CaixaBank comunica el resultat del període de negociació dels drets d’assignació gratuïta corresponent al segon augment de capital alliberat a través del qual s’instrumenta el programa CaixaBank Dividend/Acció.
(PDF, 98 kB - en castellà)
20-10-2011 La Entitat informa de les qualificacions creditícies assignades per Moody’s.
(PDF, 93 kB - en castellà)
17-10-2011 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2011
(PDF, 78 kB - en castellà)
11-10-2011 L’ Entitat informa de les qualificacions creditícies assignades per Standard&Poor’s i Fitch Ratings.
(PDF, 100 kB - en castellà)
30-09-2011 La Entitat informa de la firma d’un acord amb el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. per adquirir el seu negoci bancari i de gestió de fons.
(PDF, 54 kB - en castellà)
22-09-2011 La Societat comunica informació relativa al augment de capital alliberat a través del qual s’instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 46 kB - en castellà)
20-09-2011 La Entitat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment de 16 de setembre de 2011.
(PDF, 95 kB - en castellà)
15-09-2011 La societat remet convocatòria d'Assemblea d'Obligacionistes
(PDF, 15 kB - en castellà)
01-08-2011 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1er Semestre de 2011
(PDF, 191 kB - en castellà)
22-07-2011 CaixaBank remet Presentació sobre els Resultats del 1r semestre 2011. Webcast
(PDF, 472 kB)
22-07-2011 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del 1r Semestre 2011.
(PDF, 627 kB)
22-07-2011 CaixaBank remet Presnetació sobre els Resultats del 1r Semestre 2011
(PDF, 1399 kB - en castellà)
21-07-2011 CaixaBank comunica el resultat del període de negociació dels drets d’assignació gratuïta corresponents al augment de capital alliberat a través del qual s’instrumentalitza el Programa Dividend/Acció.
(PDF, 51 kB)
14-07-2011 CaixaBank informa que s’ha formalitzat l’aliança estratègica entre el Grup “la Caixa” i Mutua Madrileña en assegurances de no vida.
(PDF, 108 kB)
06-07-2011 La Entitat informa de l’admissió a negociació de les accions corresponents al augment de capital anunciat el passat 30 de juny de 2011.
(PDF, 10 kB - en castellà)
05-07-2011 CaixaBank comunica l’admissió a cotització de l’Emissió d’Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles I/2011.
(PDF, 66 kB)
05-07-2011 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2011
(PDF, 124 kB - en castellà)
01-07-2011 CaixaBank informa que una vegada completades les operacions de reorganització del Grup “la Caixa”, s’ha firmat un Protocol intern de relacions amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"
(PDF, 600 kB - en castellà)
01-07-2011 La Entitat informa de les qualificacions credíticies assignades després de la reorganització del Grup “la Caixa”
(PDF, 100 kB - en castellà)
30-06-2011 CaixaBank comunica que, una vegada obtingudes les autoritzacions administratives corresponents, ha adquirit la condició de banc a través de la qual “la Caixa” exercirà la seva activitat financera de forma indirecta.
(PDF, 117 kB - en castellà)
27-06-2011 Criteria CaixaCorp rectifica Fet Rellevant núm.146207 per el qual es refereix a la menció de la data de celebració de la seva Junta General Ordinària de 2011.
(PDF, 57 kB)
27-06-2011 Criteria CaixaCorp comunica informació relativa al augment de capital alliberat a través del qual s’instrumentarà el programa de retribució flexible “Criteria Dividend/Acció”
(PDF, 236 kB - en castellà)
22-06-2011 Criteria CaixaCorp comunica resultat de l’exercici del dret de separació i les autoritzacions concedides.
(PDF, 73 kB)
07-06-2011 Criteria CaixaCorp comunica el número definitiu de subscripcions i prorrateig de la seva Emissió d’Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles
(PDF, 60 kB)
03-06-2011 Criteria CaixaCorp comunica la finalització del període de subscripció de les seves Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles
(PDF, 47 kB)
23-05-2011 Criteria remet Nota de Premsa sobre el principi d’acord per transmetre una participació del 80% del grup d’Hospitals de la seva filial VidaCaixa Adeslas a Goodgrower, S.A
(PDF, 199 kB)
23-05-2011 Criteria comunica que ha arribat a un principi d’acord per transmetre una participació del 80% del grup d’hospitals de la seva filial VidaCaixa Adeslas a a Goodgrower, S.A.
(PDF, 51 kB)
19-05-2011 Criteria CaixaCorp comunica la inscripció de la Nota de Valors i el Resum de l’emissió d’Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles sèrie I/2011
(PDF, 116 kB - en castellà)
13-05-2011 La Societat rectifica Nota de Premsa
(PDF, 58 kB)
12-05-2011 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 509 kB - en castellà)
12-05-2011 La Societat comunica canvis en les seves Comissions i nombrament del Conseller Delegat
(PDF, 67 kB)
12-05-2011 La Societat comunica la emissió de bons convertibles
(PDF, 117 kB - en castellà)
12-05-2011 Criteria CaixaCorp comunica l’aprovació de tots els punts de l’Ordre del Dia de la Convocatòria de la Junta General
(PDF, 1591 kB - en castellà)
12-05-2011 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Conseller Director General
(PDF, 6870 kB - en castellà)
29-04-2011 Criteria CaixaCorp comunica que els seu Consell d’Administració ha manifestat la seva intenció d’acordar la emissió de 1.500 milions d’euros en obligacions subordinades necessariament convertibles.
(PDF, 111 kB - en castellà)
29-04-2011 Criteria CaixaCorp remet presentació del video webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2011.
(PDF, 1390 kB - en castellà)
29-04-2011 Criteria CaixaCorp remet nota de premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2011
(PDF, 149 kB)
29-04-2011 Criteria CaixaCorp remet informació sobre els Resultats del primer trimestre de 2011.
(PDF, 2224 kB)
14-04-2011 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2011.
(PDF, 93 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet els informes del Consell d’Administració relatius a les propostes d’acord que es sotmetran a la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 3017 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet el Reglament de la Junta i el Reglament del Consell, com a annexos de les propostes d’acord que el Consell d’Administració sotmetrà Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 444 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet annexos del projecte de segregació
(PDF, 6976 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet el projecte de segregació, com annex de les propostes d’acord que el Consell d’Administració sotmetrà Junta General Ordinària d’Accionistes
(PDF, 6429 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet el projecte de fusió, com annex de les propostes d’acords que el Consell d’Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 4576 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp remet les propostes d’acords que el Consell d’Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d’Accionistes
(PDF, 1598 kB - en castellà)
28-03-2011 Criteria CaixaCorp fa públics els textos de l’anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 1086 kB - en castellà)
21-03-2011 Criteria CaixaCorp remet proposta del Consell d’Administració a la Junta General Ordinària sobre modificació d’Estatuts.
(PDF, 310 kB - en castellà)
21-03-2011 Criteria CaixaCorp comunica que el seu Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 97 kB - en castellà)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp remet Nota de premsa sobre els Resultats de l'exercici 2010, en substitució de l'anterior
(PDF, 189 kB - en castellà)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp remet presentació del videowebcast sobre els resultats de l'exercici 2010 i la reorganització del Grup "la Caixa".
(PDF, 2749 kB - en castellà)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp remet presentació sobre els resultats de l'exercici 2010 (Evolució dels Negocis)
(PDF, 2354 kB)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre els Resultats del exercici 2010
(PDF, 180 kB - en castellà)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp comunica la seva política de remuneració a l'accionista
(PDF, 109 kB - en castellà)
25-02-2011 Criteria CaixaCorp comunica el Dividend amb càrrec a rerserves
(PDF, 140 kB - en castellà)
25-02-2011 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2010
(PDF, 658 kB)
25-02-2011 Estats financers Resumits (Informació a efectes Estadístics) 2010
(PDF, 78 kB - en castellà)
24-02-2011 Criteria CaixaCorp informa de la fixació definitiva dels termes i condicions de l’Acord Marc de reorganització del grup “la Caixa” publicat el passat 27 de gener.
(PDF, 1849 kB - en castellà)
24-02-2011 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els resultats de l’exercici 2010 i la reorganització del Grup “la Caixa”
(PDF, 105 kB - en castellà)
28-01-2011 LA CNMV ha decidit aixecar, amb efectes de les 12:00 hores, la suspensió de Criteria CaixaCorp.
(PDF, 26 kB - en castellà)
28-01-2011 Criteria CaixaCorp remet presentació del vídeo webcast sobre acord marc amb “la Caixa” i MicroBank.
(PDF, 860 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp remet nota de premsa sobre l’acord marc amb “la Caixa” i MicroBank en substitució de l’anterior per error de dates.
(PDF, 142 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar acord marc amb “la Caixa” i Microbank.
(PDF, 93 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp remet nota de premsa sobre acord marc amb “la Caixa” i Microbank.
(PDF, 136 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp remet contracte sobre acord marc amb “la Caixa” i Microbank.
(PDF, 144 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp comunica acord marc amb “la Caixa” i Microbank.
(PDF, 150 kB - en castellà)
27-01-2011 Criteria CaixaCorp i “la Caixa” informen sobre reunió dels seus òrgans d’administració per analitzar, i en el seu cas, aprovar, una possible reorganització del Grup “la Caixa"
(PDF, 95 kB - en castellà)
27-01-2011 La CNMV ha decidit suspendre cautelarment, amb efectes immediats la negociació de Criteria CaixaCorp, S.A
(PDF, 26 kB - en castellà)
19-01-2011 Criteria informa que en el dia d’avui la seva participada Repinves, S.A. ha venut la totalitat del seu paquet d’accions de Repsol YPF
(PDF, 101 kB - en castellà)
14-01-2011 Criteria CaixaCorp remet presentació de l’àudio webcast sobre l’acord subscrit amb Mutua Madrileña per a desenvolupar una aliança estratègica en assegurances de no vida
(PDF, 440 kB - en castellà)
14-01-2011 Criteria CaixaCorp remet convocatòria àudio webcast per comentar acord subscrit amb Mutua Madrileña per desenvolupar una aliança estratègica en assegurances de no vida
(PDF, 83 kB - en castellà)
14-01-2011 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre acord subscrit amb Mutua Madrileña per desenvolupar una aliança estratégica en assegurances no vida.
(PDF, 41 kB - en castellà)
14-01-2011 Criteria CaixaCorp comunica acord subscrit amb Mutua Madrileña per desenvolupar una aliança estratègica en assegurances de no vida.
(PDF, 110 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.