Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
29-12-2010 Criteria CaixaCorp remet nota informativa sobre CaixaRenting
(PDF, 150 kB - en castellà)
03-12-2010 La Societat comunica la distribució d'un dividend extraordinari a compte.
(PDF, 150 kB - en castellà)
05-11-2010 Criteria CaixaCorp remet presentació de l'àudio webcast sobre els Resultats del tercer trimestre de 2010
(PDF, 1050 kB - en castellà)
05-11-2010 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre els resultats del Tercer trimestre de 2010
(PDF, 152 kB)
05-11-2010 La Societat comunica distribució del segon dividend a compte
(PDF, 70 kB - en castellà)
05-11-2010 Criteria CaixaCorp remet informació sobre els Resultats del 3r Trimestre de 2010
(PDF, 2060 kB - en castellà)
18-10-2010 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del 3r trimestre de 2010
(PDF, 89 kB - en castellà)
11-08-2010 Criteria CaixaCorp informa sobre la seva participació a Abertis
(PDF, 88 kB - en castellà)
30-07-2010 Criteria CaixaCorp remet Presentació sobre els Resulltats del 1er Semestre 2010. Webcast
(PDF, 968 kB - en castellà)
30-07-2010 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre CaixaRenting
(PDF, 101 kB)
30-07-2010 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre els Resultats del 1er Semestre 2010
(PDF, 249 kB)
30-07-2010 Criteria CaixaCorp renova la seva intenció d'adquirir accions pròpies
(PDF, 146 kB - en castellà)
30-07-2010 La societat comunica pagament de dividend a compte
(PDF, 138 kB - en castellà)
30-07-2010 Criteria CaixaCorp remet Presnetació sobre els Resultats del 1r Semestre 2010
(PDF, 2079 kB - en castellà)
30-07-2010 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1r Semestre 2010
(PDF, 117 kB - en castellà)
12-07-2010 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del 1r Semestre de 2010
(PDF, 89 kB - en castellà)
08-07-2010 Criteria CaixaCorp informa del seu rating Moody's
(PDF, 90 kB - en castellà)
05-07-2010 Criteria CaixaCorp aclareix notícies sobre la seva participació a Abertis
(PDF, 105 kB - en castellà)
07-06-2010 Criteria CaixaCorp comunica la formalització de les operacions de venta de la seva participació a Agbar i l’adquisició d’Adeslas.
(PDF, 109 kB - en castellà)
26-05-2010 Criteria CaixaCorp i Suez Evironnement cominiquen que ha quedat determinada la participació a Agbar que Criteria va acordar vendre a Suez Environnement
(PDF, 100 kB - en castellà)
19-05-2010 La Societat remet Nota de premsa
(PDF, 302 kB)
19-05-2010 La Societat comunica pagament de dividend complementari 2009
(PDF, 98 kB - en castellà)
19-05-2010 Criteria CaixaCorp comunica la aprovació de tots els punts de l'Ordre del Dia de la Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
(PDF, 587 kB - en castellà)
19-05-2010 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Conseller Director General
(PDF, 2745 kB)
19-05-2010 Criteria CaixaCorp remet modificacions relatives al punt cinquè de l'ordre del dia
(PDF, 615 kB - en castellà)
14-05-2010 Criteria CaixaCorp remet presentació de l’àudio webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2010
(PDF, 911 kB - en castellà)
14-05-2010 Criteria CaixaCorp remet Nota de premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2010
(PDF, 200 kB)
14-05-2010 La societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2010
(PDF, 2277 kB)
26-04-2010 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2010
(PDF, 89 kB - en castellà)
09-04-2010 Anunci de la Convocatòria, propostes d’acords i Informes del Consell per a la Junta General d’Accionistes 2010
(PDF, 781 kB - en castellà)
11-03-2010 Criteria CaixaCorp comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General d'Accionistes
(PDF, 86 kB - en castellà)
26-02-2010 Criteria CaixaCorp remet presentació sobre els Resultats de l'exercici 2099 - Webcast
(PDF, 1371 kB - en castellà)
26-02-2010 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2009
(PDF, 449 kB)
26-02-2010 Criteria CaixaCorp remet presentació sobre els Resultats de l'exercici 2009.
(PDF, 2593 kB - en castellà)
26-02-2010 Criteria CaixaCorp remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2009
(PDF, 395 kB)
26-02-2010 Criteria CaixaCorp comunica la seva proposta de Dividen complementario i la seva Política de Dividends
(PDF, 89 kB - en castellà)
26-02-2010 Estats financers Resumits Exercici 2009
(PDF, 108 kB - en castellà)
08-02-2010 Criteria CaixaCorp comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2009
(PDF, 42 kB)
05-02-2010 La Societat comunica informació rellevant relativa al seu procés de tancament de l'exercici 2009
(PDF, 43 kB)
15-01-2010 Criteria CaixaCorp i Suez Environment comuniquen la subscripció de l’acord definitiu sobre la seva participació a Agbar. Així mateix, Criteria CaixaCorp informa la firma d’acords definitius amb Agbar i Malakoff Médéric per l’adquisició d’Adeslas.
(PDF, 46 kB)
14-01-2010 Criteria CaixaCorp comunica la subscripció de l’ampliació de capital a The Bank of East Asia, Limited, situant la seva participación en el 14,99 per cent
(PDF, 46 kB)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.